Magazín vydáva: NEŽ. Adresa redakcie: Kajsa II, č. 25, 951 41 Lužianky-Nitra
tel./fax: 037 778 31 91, Mobil: 0905 533 526, e-mail grafického štúdia: info@cdphoto.sk


 
Časopisy o stavbe
a bývaní
Časopisy
o strojárstve
Zdravé potraviny a cestovanie
Agrokomplex